1958.

március 24.

Bp-en tárgyal Nagy-Britannia Kommunista Pártja küldöttsége: John Gollan főtitkár, D. Matthews és Rajani Palme Dutt PB-tagok. Az angolok beszámolnak pártjuk súlyos válságáról, amelyet a magyar forradalom leverése okozott. A készülő Nagy Imre-perrel kapcsolatban kifejtik, hogy az káros hatással lehet a kommunista világmozgalomra. Javasolják a per nyilvános tárgyalását, és annak biztosítását, hogy Nagy Imre ismerje el bűnösségét. Kádár János, utalva az MSZMP KB februári határozatára, a következőképpen válaszol: „Ha nem néznénk a világkommunizmus érdekeit, Nagy Imre bandája már rég a föld alatt lenne.”