1958.

március 4.

Az LB Katonai Kollégiuma Ledényi Ferenc ezredes elnökletével halálra ítéli az 1956. november 4-e utáni csepeli fegyveres ellenállás négy résztvevőjét, Andi József főhadnagyot, Körösi Sándor főhadnagyot, Somogyi Tibor tizedest és Major Ernő nemzetőrparancsnokot. március 6.