1958.

március 1.

Bp-en több könyv jelenik meg az „ellenforradalomról”: Sólyom József: A Széna-téri banditák (riportkötet); Szamos Rudolf: Vérző város (napló); Szendrey József: Lesz még gyümölcs a fán? (regény); Otta István vezérőrnagy: „Miért tartózkodnak a szovjet csapatok Magyarországon?” (tanulmány); Kántor Zsuzsa: A Práter utca (ifjúsági regény); Berkesi András: Októberi vihar (regény); Földesi József—Mezei András: Vaskerület (riportok).