1958.

február 18.

Kihirdetik az 1958: 7. tvr.-t a tanácsok községfejlesztési munkájának szabályozásáról. — Kihirdetik az 1958: 9. tvr.-t a kisiparosok ipargyakorlásának szabályozásáról; a kisiparos legfeljebb három alkalmazottat foglalkoztathat, és iparát csak saját személyében gyakorolhatja.