1958.

január 12.

Kihirdetik az 1958: 4. tvr.-t a Magyar Testnevelési és Sport Tanács (MTST) létesítéséről. A tanács az Mt közvetlen irányítása alatt áll. Az MTST működésével kapcsolatos ügyintézést a MTST-nak alárendelt Magyar Testnevelési és Sport Hivatal (MTSH) látja el. Az MTST elnöke egyúttal az MTSH vezetője.