1957.

december 28.

Ülést tart az MSZMP PB. Kádár János beszámol Nyikita Hruscsov válaszáról, amelyet a Nagy Imre és társai ügyében született KB-határozatról Jevgenyij Gromov bp-i szovjet nagykövet útján kapott. „Hruscsov elvtárs mondta: helyes, hogy ennek a dolognak a végére akarunk járni, de megkérdezte, hogyan fogunk a végére járni? Őt valószínűleg az érdekelte: mi lesz? Börtön, dorgálás, vagy mi? Hogy a végére járjunk, azzal egyetért.” 1958. január 28.