1957.

október 19.

Közzéteszik a kormány 1082/1957. sz. határozatát a párt- és állami funkcionáriusok továbbtanulásának elősegítéséről. — Közzéteszik a kormány 1083/1957. sz. határozatát az állam által épített lakások értékesítéséről; azokat magánosok személyi tulajdonba öröklakásként megvehetik. — Kormányrendelet szabályozza az állami tartalékföldek hasznosítását.