1957.

július 16.

Az Apostoli Szentszék kiközösítés terhe mellett megtiltja, hogy katolikus pap ogy-i képviselői, tanácstagi vagy más politikai tisztséget vállaljon. 1971. október 1. Beresztóczy Miklóst, Horváth Richárdot és Máté Jánost felszólítják, egy hónapon belül mondjanak le képviselői mandátumukról. 1958. február 2. A magyar kormány, jogsérelemként értelmezve a dokumentumokat, nem engedélyezi kihirdetésüket.