1957.

június 29.

Befejeződik az MSZMP országos értekezlete. 1959. november 30. Jóváhagyják a párt ideiglenes vezető testületeinek addig folytatott politikáját, az új szervezeti szabályzatot, és megvitatják az „ellenforradalmi felkelés” előzményeiről és okairól szóló előterjesztést. Folytatódik a restaurációs irányvonal, a visszatérés az 1951. júniusi politikához, viszont Révai és követői vereséget szenvednek. — Megválasztják az MSZMP 53 tagú Központi Bizottságát. A KB megválasztja a 11 tagú Politikai Bizottságot. július 2. A PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Münnich Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós; póttagok: Komócsin Zoltán és Nemes Dezső. A KB Titkársága: Fock Jenő, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György. A KB első titkára Kádár János.