1957.

június 22.

Ülést tart az MSZMP KB. A testület korábbi „ingadozó magatartásuk” miatt pártfegyelmiben részesíti Gyenes Antalt és Köböl Józsefet, akik kimaradnak a testületből. Az országos pártértekezletet is előkészítő KB-ülésen Kádár János közli, hogy a Nagy Imre és társai elleni vizsgálat „nehézkesen és vontatottan megy”.