1957.

június 20.

Kádár János és Biszku Béla titkos látogatásra Moszkvába érkezik.1 A szovjet pártvezetéssel az MSZMP országos pártértekezletével kapcsolatos kérdésekről, a további politikai irányelvekről és Nagy Imre ügyéről tárgyalnak. augusztus 26. Az MSZMP Szervezeti Szabályzata tervezetéhez az SZKP KB illetékes osztálya részletes megjegyzéseket fűz, amelyeket a magyar párt jórészt elfogad. június 22.