1957.

június 20.

Az SZKP KB Elnöksége ülésén a „keményvonalasok” sztálinista puccsot készítenek elő, és határozati javaslatot terjesztenek be Nyikita Hruscsov, a KB első titkára leváltására. A javaslatot a többség (Nyikolaj Bulganyin, Lazar Kaganovics, Vjacseszlav Molotov, Dmitrij Sepilov és Kliment Vorosilov) támogatja. (Egyes adatok szerint Molotovot megválasztják a KB első titkárává.) Hruscsov nem fogadja el a döntést, és azzal érvel, hogy ilyen súlyú kérdésben csak a KB plenáris ülése dönthet. június 22.