1957.

június 15.

Az LB Katonai Tanácsa a perújítást követő tárgyalás után ítéletet hirdet a v. államvédelmi vezetők ügyében. Péter Gábort 14 évi, Csapó Andort 5 évi, Décsi Gyulát 8 évi, Károlyi Mártont 9 évi, Kovács Józsefet 5 évi, Princz Gyulát 8 évi, Vándor Ferencet 3 évi, Komendó Jánost 2 év 6 hónapi börtönre ítélik. Az 1953: 11. tvr. alapján valamennyi ítélet feleződik; Csapó, Décsi, Kovács, Princz, Vándor és Komendó szabadlábra kerül. 1959. január 10.