1957.

június 12.

A Nsz-ban Szabó László „Fegyelmizgetünk? Fegyelmizgetünk?” c. cikkében követeli, hogy „az ellenforradalom személyi megtestesítőit, egyetemisták százainak félrevezetőit, becstelenségbe taszítóit az ELTE jogi karán is felelősségre vonják”. június 14.