1957.

június 1.

Hatályba lép a kormány rendelete a hitoktatásról, amely az általános iskolákban és gimnáziumokban tanítási időn kívül, heti két órában történhet. A beiratkozást az iskolai beiratkozás után egy héttel meg kell tartani. Vallásoktatásra csak az egyház által megbízott és a helyi tanács művelődési osztálya által jóváhagyott személy jogosult.