1957.

május 17.

Az MSZMP KB ülése elfogadja Fock Jenő beszámolóját „A gazdasági helyzetről és az 1957. évi terv végrehajtásának fő feladatairól”. A KB határozatot hoz az 1958-ban kezdődő hároméves terv alapelveinek kidolgozásáról.