1957.

május 9.

1956. augusztus 3-a óta először ül össze az Ogy. 1958. szeptember 26. — A képviselők Dobi István beszámolója után jóváhagyják az ET 1956. november 4-e utáni működését. — Megfosztanak mandátumától huszonnyolc képviselőt, köztük Andics Erzsébetet, Ács Lajost, Bata Istvánt, Bozsik Józsefet, Erdey-Grúz Tibort, Földvári Rudolfot, Gerő Ernőt, Hegedűs Andrást, Horváth Mártont, Kopácsi Sándort, Kovács Istvánt, Kónya Lajost, Lukács Györgyöt, Márton Andrást, Piros Lászlót, Rákosi Mátyást, Szalai Bélát, Szigethy Attilát, Vas Zoltánt. — Az Ogy a Kossuth-címer helyett elfogadja az új népköztársasági (Kádár)-címert. május 23. — Az Ogy megválasztja az új kormányt. 1958. január 28. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke Kádár János; az Mt első elnökhelyettese Münnich Ferenc; elnökhelyettese Apró Antal. Államminiszter Marosán György; belkereskedelem Tausz János; belügy Biszku Béla; egészségügy Doleschall Frigyes; élelmezésügy Kovács Imre; építésügy Trautmann Rezső; földművelésügy Dögei Imre; honvédelem Révész Géza; igazságügy Nezvál Ferenc; kohó- és gépipar Csergő János; könnyűipar Nagy Józsefné; közlekedés- és postaügy Kossa István; külkereskedelem Incze Jenő; külügy Horváth Imre; munkaügy Kisházi Ödön; művelődésügy Kállai Gyula; nehézipar Czottner Sándor; pénzügy Antos István; az OTh elnöke Kiss Árpád.