1957.

április 21.

A MFMPK „az ellenforradalom leverésében, az ország rendjének megszilárdításában kifejtett tevékenység” és a karhatalomban szolgálatot teljesítők helytállásának elismerésére „Munkás-Paraszt Hatalomért” emlékérmet alapít.