1957.

április 9.

Ülést tart az MSZMP IIB. Kálmán Endre előterjeszti „A magyarországi október-novemberi események a marxizmus-leninizmus fényében” c. vitaanyagot, amely a Nagy Imre és társai elleni vizsgálat, illetve per koncepcionális megalapozása; az előadást Kállai Gyula vezetésével dolgozzák át, így az ő neve alatt jelenik meg. — Az IIB a BM javaslata alapján határozatot fogad el „bizonyos elemek (értsd: Nagy Imre és társai) őrizetbe vételéről és a büntetőeljárás megindításáról”. április 11.