1957.

április 9.

Megjelenik a belügyminiszter 8/1957. sz. parancsa a Belügyminisztérium központi szerveinek szervezeti felépítéséről. A miniszter közvetlen irányítása alatt működik a Titkárság és a Munkásőrség parancsnoksága. A minisztériumhoz tartozó többi szerv öt részre tagozódik: ORFK (ezen belül a karhatalmi parancsnokság, a bűnügyi, a közbiztonsági, a vasúti és a politikai nevelő főosztály, az igazgatásrendészeti és a kiképzési osztály); a Politikai Nyomozó Főosztály (április 30. május 3.); a személyzeti szervek; a gazdasági szervek; a belügyi parancsnokságok (a Határőrség Főparancsnoksága, a Légoltalom, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság).