1957.

március 22.

A Tiszántúli Ref. Egyházkerület elhatárolja magát a Megújulási Mozgalomtól, bizalmáról biztosítja Péter János püspököt, és kéri, foglalja el posztját. december 19. A gyűlés háláját fejezi ki Bereczky Albert püspök, a Konvent és a Zsinat lelkészi elnöke iránt.