1957.

március 9.

Az USA Kongresszusa elfogadja az Eisenhower-elvet, amelynek célja az USA befolyásának biztosítása a Közel- és Közép-Kelet térségében. „A közép-keleti nemzetek függetlenségének és integritásának megóvása életbevágóan fontos saját [az USA] nemzeti érdekeink és a világbéke szempontjából.” Ezeknek az országoknak kérésükre erőteljesebb gazdasági és katonai segítséget nyújtanának, amerikai intervenciós csapatok kivezénylését is beleértve.