1957.

március 1.

Megjelenik a kormány határozata az államigazgatás egyes ágazatainak vezetőiről. Münnich Ferencet a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek, Rónai Sándort a kereskedelmi ügyek vezetése alól felmentik. Ugyanakkor az MFMPK Biszku Bélát a belügyek, Doleschall Frigyest az egészségügyek, Kállai Gyulát a művelődésügyek, Révész Géza altábornagyot a honvédelmi ügyek vezetésével megbízza. május 9.