1957.

február 21.

Kolozsvárott megjelenik az 1940-ben megszűnt Korunk c. „világnézeti, társadalmi, tudományos és művelődési szemle” új folyamának első száma. Főszerkesztő Gáll Ernő, a szerkesztőbizottság tagja Balogh Edgár, Bányai László, Csehi Gyula, Méliusz József, Nagy István és Tóth Sándor.