1957.

február 20.

Molnár Erik „Nemzeti demokratikus felkelés vagy burzsoá ellenforradalom” c., szűk körben terjesztett írása határozottan fellép a rákosista restaurációs törekvések ellen, és a hivatalos pártállásponthoz képest pozitívabban értékeli Nagy Imre szerepét.