1957.

február 6.

A magyar kormány az ENSZ-hez küldött memorandumában kifejti, hogy a ténymegállapító bizottság a „magyar kérdés” eltorzított képét kapta a meghallgatott Kéthly Annától, Király Bélától és Kővágó Józseftől. március 16. A kormány tiltakozik a meghallgatás folyamán elhangzott nyilatkozatok miatt.