1957.

február 3.

Kihirdetik az 1957: 10. tvr.-t a mezőgazdasági ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezéséről. A jogszabály elismeri a kiadásakor fennálló tulajdoni viszonyokat, ugyanakkor óvja az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek vagyonát.