1957.

január 9.

A Moszkvában tartózkodó Rákosi Mátyás levelet intéz Nyikita Hruscsovhoz. Élesen támadja a Kádár-kormány és az MSZMP irányvonalát, mert Mo-on „lassan és céltudatosan folytatódik a hideg ellenforradalom”. Rákosi az október 23-ai eseményeket a „Nagy Imre-frakció” miatt megosztott pártvezetés gyengeségére vezeti vissza; mint írja, Nagy Imre Titóval egyetértésben mozgósította a nacionalista ifjúságot, amely a megmozdulást fegyveres felkeléssé változtatta.