1957.

január 8.

Kihirdetik az 1957: 1. tvr.-t, amely módosítja az 1956: 31. tvr.-t. „A [közbiztonsági] őrizetet, az illetékes ügyész jóváhagyásával, a rendőrhatóság rendeli el; foganatosításáról a rendőri hatóság gondoskodik.”