1957.

január 8.

A kormány 1/1957. sz. rendelete kiegészíti az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intéz-kedéseket. Eszerint nem lehet kedvezményes nyugdíjat megállapítani azok számára, akiknek munkaviszonya fegyelmi határozat vagy bírósági ítélet folytán szűnt meg.