1957.

január 6.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyilatkozatot ad ki „a legfontosabb feladatokról”. A kormányprogram szerint „a Nagy Imre-kormány árulása” nyitott utat „az ellenforradalom” erői előtt, amelyek „a nemzetközi imperialista nagytőkétől függő és általa támogatott fasiszta, földesúri-kapitalista államot akartak teremteni, és az imperialista erőkre támaszkodva háborús tűzfészekké akarták tenni hazánk területét”.