1956.

december 29.

Közzéteszik az 1956: 34. tvr.-t az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intézkedésekről. „1957. évi január hó 1. napja és 1957. évi március hó 31. napja között öregségi nyugdíj állapítható meg annak a férfinek, aki 58. életévét, illetőleg annak a nőnek, aki 53. életévét már betöltötte, vagy 1957. év folyamán betölti.” 1957. január 8.