1956.

december 14.

Az SZKP KB Elnöksége határozatot hoz szovjet tanácsadók Mo-ra küldéséről. A Kádár-kormány kérésére szénbányászati, gazdasági és pénzügyi szakembereket, a Déli Hadseregcsoport parancsnokának kérésére a hadsereg újjászervezéséhez pártfunkcionáriusokat kívánnak küldeni.