1956.

december 6.

A kormány jóváhagyja Mátyás László r. ezredes kinevezését az (ORFK) Központi Politikai Nyo-mozó Főosztálya (PNyF) vezetőjévé (1957. február 13.); Tömpe Istvánt a fegyveres erők minisztere első (belügyi) helyettesévé (1958. január 15.), Garamvölgyi Vilmos r. ezredest az ORFK vezetőjévé nevezik ki. — A kormány titkos határozata szerint a belügyi apparátus újjászervezését úgy kell végrehajtani, hogy annak során a szervezeti felépítés ne változzon.