1956.

december 5.

Befejeződik az MSZMP IKB ülése. A határozat egyértelműen ellenforradalomnak minősíti az októberi eseményeket, és azt négy okra vezeti vissza. „Az okok és tényezők már jóval az októberi események kirobbanása előtt egyidőben, egymás mellett, egymásba kapcsolódva és egymás mellett hatottak. 1. A Rákosi–Gerő-klikk, amely … 1948 végétől kezdve letért a marxizmus–leninizmus elvi alapjáról… 2. …a pártellenzéknak az a szárnya, amely Nagy Imrét és Losonczy Gézát választotta zászlajául. 3. …a Horthy-fasiszta és a magyar földesúri-kapitalista ellenforradalom… 4. …a nemzetközi imperializmus…” A határozat a továbbiakban részletezi a párt előtt álló legfőbb feladatokat. — Az ülést követő napokban felgyorsul a „rendcsinálás”. december 8.