1956.

november 27.

Az SZKP KB Elnöksége utasítja a Külügyminisztériumot, hogy a KGB és a hadsereg közreműködésével gyűjtsön adatokat Nagy Imre kompromittálására. — A Pravda tudósítást közöl a magyar értelmiség „ellenforradalmi fertőzöttségéről”.