1956.

november 26.

Emil Bodnăraş, az RMP KB titkára és Walter Roman felkeresi a Snagovban fogva tartott Nagy Imrét, akit arra próbálnak rávenni, tegyen nyilatkozatot, amelyben elítéli múltbeli tevékenységét, és elismeri a Kádár-kormányt. Nagy a nyilatkozattételt ismét megtagadja, és tiltakozik a csoport elhurcolása ellen. december 10.