1956.

november 22.

Az Nsz közli Josip Broz Tito pulai beszédének Pravda-beli szovjet interpretációját, amely, az általános helyeslés mellett, rosszallja a jugoszláv út pozitívumainak túlhangsúlyozását, mint más pártok belügyeibe való beavatkozást. Közzéteszik a szovjet állásfoglalásra adott jugoszláv választ is.