1956.

november 22.

Késő este Walter Roman román KB-titkár közli Nagy Imrével Kádár János és Gheorghe Gheorghiu-Dej üzenetét: javasolják, hogy Nagy Imre néhány hónapra kapcsolódjék ki a közéletből, és önként hagyja el az országot. Nagy Imre megtagadja az önkéntes távozást és bármiféle nyilatkozat megtételét; éjszaka erről (átcsempészett) levélben értesíti Donáth Ferencet. „…én Magyarországot önként el nem hagyom, legfeljebb elhurcolhatnak, és semmiféle nyilatkozatot nem vagyok hajlandó adni. …politikai magatartásomról csak mint szabad és független ember fogok nyilatkozni.”1 — Münnich Ferenc a csoport tagjainak egyenként felajánlja a politikai átállás lehetőségét; ezt valamennyien visszautasítják. november 23.