1956.

november 22.

Reggel román párt- és állami küldöttség érkezik Bp-re Gheorghe Gheorghiu-Dej, az RMP KB első titkára vezetésével; Dej az első külföldi kommunista pártvezető, aki november 4-e után Mo-ra látogat A kiadott közös nyilatkozat szerint az „ellenforradalom” győzelme Európa békéjét veszélyeztető tűzfészekké változtatta volna Mo-ot. — Megállapodnak Nagy Imre és társai Romániába szállításáról. Aurel Mălnăşeanu román külügyminiszter-helyettes Sebes István magyar külügyminiszter-helyettesnek írott levelében kötelezettséget vállal a Nagy Imre-csoport befogadására; a csoport tagjainak harmadik országba való utazását vagy hazatérésüket a Kádár-kormány beleegyezésétől teszi függővé. — Nyilvánosságra hozzák, hogy Románia az addig nyújtott segítségen kívül 60 millió rubeles támogatást nyújt Mo-nak.