1956.

november 21.

Megalakul a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa (MÉFT), és alapító nyilatkozatot tesz közzé. A Tanács elnöke Kodály Zoltán, főtitkára Markos György, az elnökség tagja Bessenyei Ferenc, Déry Tibor, Fekete Ferenc, Gillemot László, Jánossy Lajos, Keresztury Dezső, Major Máté, Nagy Tamás, Nizsalovszky Endre, Pais Dezső. — „Az Írószövetség nyilatkozata a közbiztonságról, a termelőmunka felvételéről, az igazmondásról” c. felhívásában a szervezet bejelenti, hogy a „magyar nép forradalmi követeléseit maradéktalanul magáévá teszi, és azokért teljes erejével harcol”. november 23. — A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Forradalmi Bizottsága határozatban erősíti meg október 31-ei döntését 16 sztálinista oktató kitiltásáról.