1956.

november 20.

Kihirdetik az 1956: 24. tvr.-t a miniszterhelyettesek kinevezéséről. „A miniszter első helyettesét, valamint a miniszterhelyetteseket a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevezi ki. Jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit 1956. évi november hó 12. napjától kell alkalmazni.”