1956.

november 18.

Lukács György, Szántó Zoltán és Vas Zoltán lemond a menedékjogról. Miután diplomáciai kísérettel elhagyják a nagykövetség épületét, szovjet katonák feltartóztatják, és a mátyásföldi szovjet parancsnokságra viszik őket; az akcióról a jugoszlávok nem tájékoztatják Nagy Imrééket. — Erdős Péter és Nádor Ferenc elhagyja a jugoszláv követségi tanácsos lakását.