1956.

november 10.

XII. Pius pápa olasz nyelvű rádióbeszédében arra figyelmeztet, hogy a világpolitika más eseményei sem vonhatják el a figyelmet a Mo-on történtekről. Az egyházfő a hit és az emberi igazságosság nevében tiltakozik a szovjet hadsereg mo-i beavatkozása ellen, és kárhoztatja a nyugati hatalmak tétlenségét: „A gazdasági érdekek az emberi életek és az erkölcsi értékek fölé kerültek.”