1. 1) Ez a köztudatban így szerepel, a forradalom követelései között is ott volt „az ÁVH feloszlatása”, noha a szervezetet 1953. július 7-én formálisan egyesítették a Belügyminisztériummal. (Igaz ugyan, hogy az ezt elrendelő Mt-határozatot nem hozták nyilvánosságra.) Az egységes minisztériumon belül viszont 1955. december 8-án államvédelmi főcsoportfőnökséget állítottak fel, amelyet a közvélekedés az ÁVH jogfolytonos utódaként, munkatársait továbbra is „ávósokként” tartotta számon.