1956.

november 5.

A Szolnokon tartózkodó Kádár János Uszta Gyula vezérőrnagyot megbízza a Néphadsereg Katonai Tanácsának [egyes forrásokban: Katonatanácsának] megalakításával. november 8. A létrehozandó tanács feladatát Kádár abban jelöli meg, hogy a néphadsereg tiszti és legénységi állományából karhatalmi egységeket szervezzen. A Tanács elnökévé utóbb Uszta Gyulát nevezik ki. — Uszta és Münnich Ferenc, a fegyveres erők minisztere az este folyamán Bp-re, a Parlament épületébe érkezik.