1956.

november 3.

Nagy Imre november 1-jei távirata után ismét összehívják az ENSZ BT-t. Az amerikai ENSZ-képviselő határozati javaslatot nyújt be, amely felszólítja a Szu-t csatapainak Mo-ról történő kivonására, a szuezi válság megoldására koncentráló amerikai taktikának megfelelően azonban nem kéri a javaslat szavazásra bocsátását. Szoboljev szovjet és Szabó János magyar ENSZ-képviselő egyaránt megerősíti, hogy Bp-en csapatkivonási tárgyalások kezdődtek a két kormány megbízottai között. A jugoszláv képviselő ezek után az ülés elnapolását indítványozza. A tanács következő ülését november 5-én 10.30-ra hívják össze. november 4.