1956.

november 3.

20 órakor Mindszenty József esztergomi érsek rádióbeszédet mond. A bíboros álláspontjának folytonosságát hangsúlyozza („Isten irgalmából ugyanaz vagyok, aki voltam”); állást foglal a többpártrendszerű politikai berendezkedés mellett, és „a szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdonon” alapuló, „kultúrnacionalista szellemű” társadalom megteremtését szorgalmazza. Kilátásba helyezi: „…a bukott rendszer erőszakának … minden nyomát egyházi vonalon felszámoljuk.” […] „De végezetül egy kérdés felvetése mégsem hagyható el: mit gondolnak a bukott rendszer örökösei? Ha általuk megbélyegzett elődeik valláserkölcsi alapon álltak volna, elkövették volna-e mindazt, aminek következményei elől menekülni kényszerülnek. A keresztény hitoktatás szabadságának azonnali rendezését, a katolikus egyház intézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának visszaadását joggal elvárjuk.” november 4.