1956.

november 2.

Reggel Kádár János és Münnich Ferenc Tökölről megérkezik Moszkvába, a vnukovói repülőtérre. — Kádár, Münnich és Bata István részt vesz az SZKP KB Elnöksége kibővített ülésén. Kádár értékelése szerint a helyzet „óráról órára jobbratolódik”, bár az események csak fokozatosan öltöttek ellenforradalmi jelleget. A szovjet katonai beavatkozást ellenzi, mert azt követően „a kommunisták erkölcsi pozíciója a nullával lesz egyenlő”. Münnich a szovjet csapatok maradása mellett érvel, Bata katonai diktatúra bevezetését javasolja. A szovjet pártvezetés nem hoz érdemi döntést. — A szovjet kormány Mihail Malinyin hadseregtábornokot kinevezi a csapatkivonási tárgyalásokat folytató kormánydelegáció vezetőjévé; a delegáció tagja Fjodor Sztyepcsenko altábornagy, helyettes politikai főcsoportfőnök és Mihail Scselbanyin vezérőrnagy, a Különleges Hadtest törzsfőnöke.