1956.

november 2.

Az IrU közli Németh László „Emelkedő nemzet” c. cikkét, Illyés Gyula „Egy mondat a zsarnokságról” c. versét, Déry Tibor, Pálóczy Horváth György, Kassák Lajos, Kónya Lajos, Fodor József, Füst Milán, Szabó Lőrinc, Hubay Miklós, Tamási Áron írását. — Az Írószövetség elnökségébe bevonják Féja Gézát, Keresztury Dezsőt, Kodolányi Jánost, Lakatos Istvánt és Rónay Györgyöt.